February 3, 2017

Nowoczesna bankowość mobilna SGB24

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w grudniu 2016 roku Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Szczecinie wdrożył nowoczesną bankowość elektroniczną SGB24.

adres strony logowania https://sgb24.pl

Od 25 marca 2017r. możliwe korzystanie wyłącznie z nowej bankowości elektronicznej SGB24.

Nowa bankowość została stworzona z myślą o Państwa indywidualnych potrzebach i preferencjach, jest również dostosowana do obsługi na urządzeniach mobilnych (smartfony, tablety).

W przypadku, gdyby chcieli Państwo zachować możliwość eksportu historii operacji
w formatach liniowy, xml, MT940, MT940/MultiCash oraz statusów przelewów
w formatach liniowy i xml, uprzejmie informujemy, iż taka funkcjonalność jest dostępna
w systemie SGB-Bank24 korporacyjne (CEB) – w celu zmiany systemu bankowości elektronicznej, prosimy o kontakt z placówką banku.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonalności nowej bankowości elektronicznej SGB24 znajdą Państwo w „Przewodniku dla klienta” oraz placówkach Banku.

W przypadku pytań bądź wątpliwości z Państwa strony,

nasi Doradcy Call Center są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku

w godz. od 8:00 do 22:00  pod numerem 800 888 888 lub adresem e-mail: call.center@sgb.pl.

 Przewodnik dla klienta

 

Informacja

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Szczecinie w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia
23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje,
iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest
Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa,
https://rf.gov.pl/

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Szczecinie w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia
23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje,
iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest
Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1,
00 – 030 Warszawa,
http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Szczecinie w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia
23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich,
informuje, iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest
Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich,
ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa,
https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc

June 19, 2016

Pożyczka dla Przedsiębiorczości Akademickiej

Kto może skorzystać z Pożyczki?

Pożyczka przeznaczona jest na finansowanie działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorstw którą prowadzą:

  • Studenci ( studia dzienne, zaoczne)
  • Absolwenci ( do 48 miesięcy od ukończenia studiów)
  • Doktoranci
  • Pracownicy naukowi
  • Słuchacze studiów podyplomowych i MBA

Czytaj więcej