Komunikat w sprawie gier hazardowych organizowanych w sieci Internet.

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471, 1948 i 2260, z późniejszymi zmianami) zakazane jest uczestniczenie w grach hazardowych urządzanych przez sieć Internet przez podmioty, które nie posiadają zezwolenia wymaganego ww. ustawą. Niedozwolone jest wykorzystywanie kart płatniczych oraz innych instrumentów bądź usług płatniczych oferowanych przez Bank do  dokonywania transakcji związanych z uczestnictwem w grach hazardowych niezgodnie z  wyżej wymienioną ustawą.
Rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą znajduje się na stronie: https://hazard.mf.gov.pl/

 

 

Zakaz określony w art. 29a ust. 2 nie dotyczy uczestnictwa w zakładach wzajemnych organizowanych przez podmioty działające na podstawie zezwolenia udzielonego przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Lista podmiotów posiadających odpowiednie uprawnienia do urządzania gier hazardowych znajduje się na stronie: http://www.finanse.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier/gry-hazardowe-przez-internet

February 3, 2017

Nowoczesna bankowość mobilna SGB24

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w grudniu 2016 roku Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Szczecinie wdrożył nowoczesną bankowość elektroniczną SGB24.

adres strony logowania https://sgb24.pl

Od 25 marca 2017r. możliwe korzystanie wyłącznie z nowej bankowości elektronicznej SGB24.

Nowa bankowość została stworzona z myślą o Państwa indywidualnych potrzebach i preferencjach, jest również dostosowana do obsługi na urządzeniach mobilnych (smartfony, tablety).

W przypadku, gdyby chcieli Państwo zachować możliwość eksportu historii operacji
w formatach liniowy, xml, MT940, MT940/MultiCash oraz statusów przelewów
w formatach liniowy i xml, uprzejmie informujemy, iż taka funkcjonalność jest dostępna
w systemie SGB-Bank24 korporacyjne (CEB) – w celu zmiany systemu bankowości elektronicznej, prosimy o kontakt z placówką banku.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonalności nowej bankowości elektronicznej SGB24 znajdą Państwo w „Przewodniku dla klienta” oraz placówkach Banku.

W przypadku pytań bądź wątpliwości z Państwa strony,

nasi Doradcy Call Center są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku

w godz. od 8:00 do 22:00  pod numerem 800 888 888 lub adresem e-mail: call.center@sgb.pl.

 Przewodnik dla klienta

 

Informacja

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Szczecinie w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia
23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje,
iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest
Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa,
https://rf.gov.pl/

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Szczecinie w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia
23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje,
iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest
Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1,
00 – 030 Warszawa,
http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Szczecinie w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia
23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich,
informuje, iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest
Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich,
ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa,
https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc

June 19, 2016

Pożyczka dla Przedsiębiorczości Akademickiej

Kto może skorzystać z Pożyczki?

Pożyczka przeznaczona jest na finansowanie działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorstw którą prowadzą:

  • Studenci ( studia dzienne, zaoczne)
  • Absolwenci ( do 48 miesięcy od ukończenia studiów)
  • Doktoranci
  • Pracownicy naukowi
  • Słuchacze studiów podyplomowych i MBA

Czytaj więcej