Logowanie

Zasady ładu korporacyjnego

Rachunek bieżący złotowy

Rachunek ten umożliwia efektywne zarządzanie własnymi środkami pieniężnymi.
Nasi Klienci posiadający rachunek bieżący mają możliwość dokonywania rozliczeń związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą bądź organizacyjną.
Rachunek bieżący pozwala na swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych – dzięki niemu macie Państwo możliwość wypłaty gotówki z bankomatów kartami emitowanymi przez bank. Rachunek bieżący ułatwia rozliczenia transakcji handlowych z kontrahentami za pomocą systemu SWIFT. Dodatkowo możecie Państwo uzyskać telefonicznie informacje o stanie środków zgromadzonych na rachunku oraz dokonanych operacjach bankowych.
Nasi klienci mają również możliwość uzyskania kredytu w rachunku bieżącym.

 

Podstawowe opłaty związane z prowadzeniem rachunku bieżącego

Otwarcie rachunku 0 zł
Prowadzenie rachunku (miesięcznie) 20 zł
Przelew (ELIXIR)

Przelew (ELIXIR) złożony za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

4 zł
1 zł
Wpłata gotówki do kasy 0,30%
Wypłata gotówki z kasy (czek gotówkowy)

Wypłata jednorazowa na dowód wypłaty

0 zł
5 zł
Zlecenia jednorazowe i stałe

Zlecenia jednorazowe i stałe złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

5 zł
1 zł
Karta VISA Electron Business 50 zł
Top