Logowanie

Zasady ładu korporacyjnego

Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy służy do gromadzenia środków pieniężnych pochodzących np. z wypłaty renty, emerytury, wynagrodzenia. Rachunek służył będzie Państwu do przeprowadzania operacji gotówkowych i bezgotówkowych nie związanych z działalnością gospodarczą. W ramach ROR mogą Państwo dokonywać zleceń jednorazowych i stałych np. za czynsz, gaz, energię, telefon.

 

Oprocentowanie środków zdeponowanych na rachunku

od 01.11.2015r.

oprocentowanie środków na rachunku 0,00%

 

Podstawowe opłaty związane z prowadzeniem Rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowwego (ROR)

Otwarcie rachunku 0,00 zł
Prowadzenie rachunku (miesięcznie) 7,00 zł
Przelew (ELIXIR)

Przelew (ELIXIR) złożony za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

1,50 zł
0,50 zł
Przelew składki ZUS

Przelew składki ZUS złożony za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

3,00 zł
0,50 zł
Wypłata gotówki z kasy 0,00 zł
Zlecenia jednorazowe i stałe

Zlecenia jednorazowe i stałe złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

2,00 zł
1,00 zł
Karta VISA Electron, VISA Electron
Młodzieżowa, MAESTRO (pierwsza)
0,00 zł

 

Pełna taryfa opłat i prowizji

Top