Logowanie

Zasady ładu korporacyjnego

Logowanie

SGB24 -nowa bankowość elektroniczna

Bankowość korporacyjna

 

Bank ostrzega o fałszywych wiadomościach poczty elektronicznej kierowanych do klientów Banków Spółdzielczych zawierających w treści link do złośliwego oprogramowania. Proszę informować klientów aby nie odpowiadali na tego typu wiadomości i nie korzystali z podanego linku. Klienci powinni zachować szczególną ostrożność, bowiem samo kliknięcie w link może spowodować, że na komputerze zainstaluje się złośliwe oprogramowanie. W przypadku otrzymania w/w wiadomości lub podobnych, należy je niezwłocznie skasować.

 

Przypominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w sieci.

1) Nie udostępniaj nikomu loginu i hasła do systemu bankowości elektronicznej.

2) Cyklicznie zmieniaj hasło do logowania w systemie bankowości elektronicznej.

3) Nie otwieraj podejrzanych linków w otrzymanych wiadomościach e-mail i SMS.

4) Zainstaluj i aktualizuj oprogramowanie antywirusowe, które może uchronić komputer.

i urządzenia mobilne przed wirusami oraz oprogramowaniem szpiegującym. Na

bieżąco aktualizuj system operacyjny urządzenia oraz cyklicznie skanuj każde

urządzenie programem antywirusowym.

5) Cyklicznie sprawdzaj, czy numery rachunków w przelewach zdefiniowanych nie

uległy podmianie.

6) Przed potwierdzeniem transakcji zawsze weryfikuj zgodność numeru konta, na które przelewasz środki pieniężne z numerem odbiorcy oraz numerem, który jest w kodzie potwierdzającym transakcję, przekazanym z wykorzystaniem SMS (jeżeli ta

funkcjonalność jest udostępniona).

7) Na bieżąco przeglądaj historię rachunku i operacji na każdej karcie płatniczej pod

kątem podejrzanych transakcji. Jeżeli jest to możliwe, to włącz powiadomienia SMS o

każdej wykonywanej transakcji.

8) Nie kopiuj numerów rachunków bankowych do przelewów („kopiuj-wklej”), ale

wpisuj je samodzielnie i dokładnie weryfikuj.

9) Nie korzystaj z bankowości elektronicznej za pośrednictwem niesprawdzonych

połączeń (np. publicznej WiFi).

10) Zadbaj, aby każde używane oprogramowanie pochodziło z legalnego i zaufanego

źródła.

11) Jeżeli zaobserwujesz nietypowe lub podejrzane działania, niezwłocznie zgłoś ten fakt do banku, z którego usług korzystasz w ramach bankowości elektronicznej.

PAMIĘTAJ! Twoje bezpieczeństwo finansowe w sieci zależy w pierwszej kolejności od Ciebie.

Top